صادق فیض آبادی:جلوگیری از بروز فجایع بزرگتر در گرو سرعت بخشی واکسیناسیون

۱۴۰۰/۶/۱۴ ۹:۲۵:۴۳۱۴۰۰-۰۶-۱۴|اخبار, اخبار داخلی|بدون ديدگاه

صادق فيض آبادی: جلوگيری از بروز فجايع بزرگتر در گرو [...]