دیدار رئیس اتحادیه الکترونیک و حفاظتی تهران با اعضا هیات موسسین انجمن تولیدکنندگان و سرمایه گذاران منطقه ویژه اقتصادی پیام  و استفاده از پتانسیل های موجود دو تشکل جهت حمل هوایی مواد اولیه حوزه High-tech ،حمل یکسره از چین وامارات با قیمت مناسب واستفاده از گمرک تخصصی برای واحدهای تولیدی

بازدید رییس اتحادیه الکترونیک و حفاظتی تهران از سایت گمرک استان البرز و بررسی مشکلات واحد های تولیدی اتحادیه الکترونیک و حفاظتی تهران که  در منطقه ویژه اقتصادی پیام  مستقر هستند، با معاونت کمرگی استان البرز جناب آقای خناری

 

بازدید رئیس اتحادیه الکترونیک و حفاظتی تهران از آزمایشگاه حوزه IT ویکی اعضا اتحادیه الکترونیک و حفاظتی تهران
مستقر در شهر ICT پیام

 

بازدید رییس اتحادیه الکترونیک و حفاظتی تهران از خط تولید تجهیزات حفاظتی شرکت فرایران با برند فاروس وفرایند استاندارد سازی تجهیزات حفاظتی