با توجه به رشد روز افزون تکنولوژی ودر راس آن رشد صنعت الکترونیک در دنیا وبه طبعات آن در کشور ما احساس میشود که ما نیز خود را آماده برای فرا گیری این تکنولوژی بنماییم اگر نگاهی گذرا به گذشته داشته با شیم می بینیم که صنعت الکترونیک چگونه وبا چه سرعت زیادی در حال پیشرفت است با نگاه به رشد این صنعت در بخشهای مختلف محصولات الکترونیکی مثل دستگاه های صوتی وتصویری رکوردر ها وپلیر ها کامپیوتر و…… در خواهیم یافت که برای آگاهی از مکانیزم کار آنها وهمچنین برای تعمیرات آن (در رسته مربوط به ما)باید با علم روز آشنا باشیم اتحادیه الکترونیک با درک این موضوع اقدام به برگذاری کلاس های متعدد رایگان در بخش سیستمهای تصویری مثل تلویزیون های ال سی دی وال ای دی نموده است ودر بخش دیگر باز هم با توجه به رشد صنعت الکترونیک ودر نتیجه یافتن شغلهای جدید در این صنعت است . براین اساس با توجه به آمدن گیرنده های دیجیتال وفراگیر شدن آن نیاز دیده شد که دوره آموزشی در مورد آشنایی با مدولاسیون دیجیتال وآشنایی با عملکرد وتعمیرات این دستگاه ها برای همکاران گذاشته شودکه اولین دوره آن در تاریخ ۲۰/۸/۱۳۹۱ در محل اتحادیه برگذار گردید که با استقبال همکاران گرامی نیز مواجه بود. در اینجا لازم است از مهندس آرش ومهندس یقینی از شرکت مارشال به دلیل همکاریشان با اتحادیه تشکر گردد