احتراما،به پیوست تصویرنامه شماره ۷۶۳۴۰۳ مورخ ۱۴۰۲/۰۵/۱۸ اداره کل صنعت ،معدن و تجارت استان تهران موضوع اطلاع رسانی پاویون ج.ا. ایران نمایشگاه نفت و گاز اربیل اقلیم کردستان عراق از تاریخ ۲۵ لغایت ۲۷ آذر ماه سال جاری ،جهت اطلاع و بهره برداری ارسال می گردد.