اعضا محترم اتحادیه الکترونیک و حفاظتی

احتراما به استحضار می رساند جهت رفاه و ارتقاء علمی اعضا محترم طبق توافق انجام شده با اتحادیه فن آوران رایانه تهران اقدام به فروش و عرضه لب تاب و تبلت و لوازم جانبی با هر مارک و مشخصات مورد نظر به صورت نقد و اقساط با شرایط ویژه به اعضاء محترم و خانواده هایشان نموده است لذا از مورخ امروز دوشنبه ۲۶/۰۷/۹۵ الی ۰۳/۰۸/۹۵ به مدت یک هفته در محل اتحادیه جهت  بازدید همکاران بر قرار می باشد