اتحادیه الکترونیک اقدام به ثبت نام برای واگذاری تعداد محدودی زمین برای کاربری تولیدی در محل جاده خاوران نموده است همکارانی که مایل به خرید هستند می توانند با اتحادیه تماس بگیرند

برای دریافت فایل محل شهرک فایل زیر را دانلود کنید

photo