همیشه کار رابه کاردان بسپارید

برای شما پیش آمد ه که دستگاه الکترونیکی ویا صوتی تصویری خود را برای تعمیر به مغازه ای برده اید ودر نهایت متوجه شدید که شخص تعمیرکار مهارت لازم را در این کار نداشته وباعث ضرر وزیان به شما شده است. پیشنهاد ما به شما این است که برای جلوگیری از اینگونه مسائل وبرای اینکه شما از صلاحیت ومهارت آن شخص مطمئن شوید حتما اطمینان حاصل کنید که آن شخص دارای پروانه کسب در آن رسته مورد نیاز شما میباشد یا خیر اگر پروانه کسب را رویت کردید دستگاه خود را با خیالی آسوده برای تعمیر به آن شخص بدهید چرا که شخصی که دارای پروانه کسب است فردی قائون مند ودارای هویت است وصلاحت اونیز برای تعمیر دستکاه شما از طرف اتحادیه صنفی مربوطه مورد آزمایش قرار گرفته وتائید شده است .شخص دارای پروانه کسب در مور کار خود پاسخگو است وتعهد کاری دارد پس چرا باید دستگاه تعمیری خود را به دست کسانی سپرد که از طریق روزنامه ها آگهی میکنند ویا باپخش تراکت فقط از خود یک شماره تلفن میدهند.واقعا با چه اطمینانی این افراد را به منازل خود راه میدهید.تمام همکاران ما که دارای پروانه کسب هستند دارای کارت شتاسائی از اتحادیه میباشند.۹۰ درصد از شکایات رسیده به اتحادیه از کسانی میباشند که بدون پروانه کسب هستند برای اطلاع از کسانی که دارای پروانه کسب هستند میتوانید به قسمت اعضا دارای مجوز رفته وروی منطقه شهرداری خود کلیک نمائید. همواره کار را به کاردان بسپارید.

۱۴۰۰/۴/۲۴ ۱۷:۱۴:۰۶۱۳۹۷-۰۴-۲۴|دسته‌بندی نشده|بدون ديدگاه

ثبت ديدگاه

Go to Top