ضمن تشکر و قدر دانی از حضور پر شور اعضا محترم انتخابات در ساعت ۲ بعداز ظهر به پایان رسید نتیجه انتخابات به شرح زبر میباشد
از مجموع ۳۷۵ رای به ترتیب آقایان

۱- صادق فیض آبادی با ۳۶۳ رای

۲-فرهاد نجمی با ۲۶۲ رای

۳-فرشید جهانبخشی با ۲۵۴ رای

۴- عمران قاسمی با ۲۳۵ رای

۵- محمد قلمی با ۲۰۹ رای  اکثریت آرا برای هیئت مدیره و

آقای محمد رضا شهسواری با ۲۷۹ رای بعنوان بازرس انتخاب شدند