بسم الله الرحمن الرحیم

اطلاعیه: عدم حمایت اتحادیه از نمایشگاه ایپاس

هر ساله با برگزاری نمایشگاه IPAS به تولی گری شرکت ناجی پاس، شاهد اعلام نارضایتی هایی از اعضای شرکت کننده در آن بودیم. امسال توصیه هایی برای بهبود این اوضاع نابسامان از سوی اتحادیه به نمایشگاه ارایه گردید، لکن اتحادیه شاهد هیچ اقدامی به‌ جز وعده و شعار توسط هیات برگزاری نبوده است.

عدم پایبندی به تعهدات شفاهی، عدم تعهد برگزار کنندگان به اهداف نمایشگاه که همانا دستورات مقام معظم رهبری در حمایت از تولید ملی و اقتصاد مقاومتی می باشد و همچنین بی نظمی های متعدد در برگزاری که شکایت عموم صنف را موجب شده، اتحادیه را برآن داشت تا در سال جاری هیچگونه حمایتی از برگزاری این نمایشگاه نداشته باشد.  لذا بدینوسیله اتحادیه به عموم اعضای صنف اعلام می دارد که در نمایشگاه فوق شرکت نمی نماید.

اتحادیه الکترونیک و حفاظتی

بیست و پنج مهرماه نود و پنج