رئیس اتحادیه تولیدکنندگان و تعمیرکاران تجهیزات الکترونیکی و حفاظتی تهران گفت: اتحادیه های صنفی بازوان کمکی در عرصه مشکلات اقتصادی و کنترل بازار برای دولت هستند. به جز نوسانات ارزی و مشکلات ناشی از آن اصناف طی دهه های بعد از انقلاب در تمامی عرصه های مختلف همواره در زمینه های گوناگون یاری رسان دولت بودند.

?صادق فیض آبادی در لزوم وجود اتحادیه ها و کیان این تشکل های صنفی بیان داشت: اتحادیه های صنفی تحت قانون نظام صنفی و مدیریت اتاق اصناف موظف به انجام یکسری از کارها هستند. از این دست می توان به دفاع از مطالبات صنفی اعضا تا جایی که قانون تعیین کرده است. طبق قانون نظام صنفی آغاز فعالیت صنفی هر فردی چه در حوزه خدمات و چه فروش و یا تولید باید با دریافت مجوز و پروانه کسب باشد که این مهم نیازمند سپری شدن مراحلی است که باید از سوی متقاضی انجام و توسط اتحادیه نظارت و راهنمایی شود.

?وی بیان داشت: هویت قانونی و شناسنامه دار نمودن اعضای صنوف مختلف می تواند کمک بسیار قابل توجهی به دولت باشد. این سهم بزرگ را اتحادیه ها بر دوش دارند تا با اعتبار بخشیدن به مجموعه کسب و کار راه قانونمندی را به این فعالان اقتصادی نشان دهند.

?رئیس اتحادیه تولیدکنندگان و تعمیرکاران تجهیزات الکترونیکی و حفاظتی تهران اظهار داشت: اصلی ترین کار اتحادیه پی گیری مطالبات حوزه اصناف است. تمامی صنوفی که فعال و کارگر به استخدام دارند، به این معنی است که به سازمان ها و ارگان هایی که زیر نظر دولت فعالند، خدمت رسانی می کنند.

?فیض آبادی ادامه داد: همچنین اتحادیه ها در بررسی، پی گیری و رسیدگی به تخلفات و شکایات صنفی از جمله رعایت نرخ مصوب قانونی و کنترل اعضای صنف متبوع خویش بر این مهم بسیار موثر عمل می کنند. بارها در رسانه های مختلف از مردم درخواست می شود تنها از واحدهای با پروانه کسب خرید و یا خدمات دریافت کنند تا در صورت تخلف بتوانند با طی مراحل قانونی و بدون کوچکترین هزینه ای به شکایت شان رسیدگی شود. در حالیکه کارشناسان رسمی دادگستری مبالغ زیادی دریافت می کنند؛ اما در اتحادیه ها خصوصاً صنوفی که دارای کمیسیون های فنی هستند می توانند با حضور متخصصان این امر در هر چه رسیدن خواسته برحق متشاکی عمل نمایند.

?وی همچنین گفت: اشتغال سهم عمده ای در این میان دارد که صنوف تحت پوشش اتحادیه ها به کمک دولت آمده اند. از سوی دیگر نرخ پرداختی های اصناف برای بیمه کارگران و مالیات بر ارزش افزوده و … از دیگر مشارکت های بخش خصوصی است که سکان هدایت اصلی این روند بر عهده اتحادیه ها می باشد؛ هر چند سازمان های مذکور بدون توجه به شرایط اقتصادی و رکود بی سابقه ای که در چند سال اخیر بر اقتصاد کشور خصوصاً بخش خصوصی (اصناف ) مستولی شده ؛ مبادرت به اخذ مطالبات با محاسبات تصاعدی کرده اند.

?فیض آبادی در همین خصوص افزود: با اینکه اتحادیه ها با بررسی های کارشناسانه یک به یک از واحدهای صنفی تحت نظارت خود و آنالیز درآمد، محاسبات را به سازمان امور مالیاتی اعلام داشته اند اما این سازمان بدون توجه به این آنالیز بر محاسبات خود تاکید داشته و اجرایی می کنند.

?وی در ارتباط با تعرفه های بیمه بیان داشت: با اینکه بخش اعظم مطالبات بیمه تامین اجتماعی را کارفرمایان تامین می کنند، اما این سازمان بدون توجه به تعرفه های حقه از کارفرما به دلایل مختلف مطالباتی را دریافت می دارد در حالیکه نقش اشتغالزایی این تشکل بزرگ همواره به فراموشی سپرده می شود.

?رئیس اتحادیه تولیدکنندگان و تعمیرکاران تجهیزات الکترونیکی و حفاظتی تهران افزود: از سوی دیگر باید اتاق اصناف افرادی را برای نمایندگی و حضور در سازمان ها انتخاب کند که اشراف کامل به قوانین کارفرما و کارگر داشته باشد تا بتواند دفاع لازم را در هیئت ها انجام دهد. اتحادیه های صنفی و اصناف بازوان محکم و مهم حمایتی دولت هستند.