بسمه تعالی

به اطلاع اعضا محترم می رساند با توجه به باز سازی ونوسازی ساختمان اتحادیه امور جاری وادری اتحادیه از امروز جمعه۱۲-۶-۹۵ به مدت یک هفته روند کند تری دارد لذا از همکاران گرامی درخواست می شود در صورت نداشتن کارهای ضروری بعد از این تایم  مراجعه نمایند .همچنین اتحادیه دراین مدت باز بوده  وجوابگوی کارهای ضروری همکاران میباشد

با سپاس وتشکر صادق فیض آبادی  اتحادیه الکترونیک