احتراما ، تصویرنامه شماره ۷/۰۶/۵۶۲۶ مورخ ۱۴۰۱/۴/۲۶ اتاق اصناف ایران به پیوست تصویرنامه شماره ۶۰/۷۲۴۹۲ مورخ ۱۴۰۱/۳/۱۷ دبیر محترم هیات عالی نظارت بر سازمانهای صنفی کشور در خصوص رعایت فهرست مصادیق محتوای مجرمانه خصوصا بندهای  مرتبط با ممنوعیت انتشار محتوای مبتذل و مستهجن در فضای مجازی ارسال می گردد. لذا ضروری است آن اتحادیه در راستای اجرای ماده ۱۷ قانون نظام صنفی نسبت به تبلیغات و فروش اصناف در فضای مجازی از جمله سایت ها و شبکه های اجتماعی در زمان صدور پروانه کسب به متقاضیان اطلاع رسانی لازم را معمول نماید