اعضا گرامی  سلام علیکم

به استحضار کلیه اعضای  محترم اتحادیه صنف تولیدکنندگان و تعمیرکاران تجهیزات الکترونیکی و حفاظتی تهران می رساند، از آنجا که یکی از وظایف این اتحادیه تلاش در جهت رونق فضای کسب و کار اعضای محترم می باشد. حسب وظیفه، جلسات مشترکی با مجری کنفرانس و نمایشگاه حفاظت الکترونیک (IRANSSE 2016)و مدیریت بوستان گفتکو برگزار و مقررشد به جهت تسهیل حضور تولیدکنندگان حوزه حفاظت الکترونیک در این نمایشگاه تخفیف ویژه ای برای آنان لحاظ گردد.

لازم به ذکر است مبلغ محاسبه شده فقط هزینه ی تمام شده ی غرفه ها می باشد که به همان قیمت در اختیار اعضا محترم قرار می گیرد.

بر همین اساس هزینه حضور در نمایشگاه فوق الذکر بر شرح ذیل می باشد   لطفا جهت هما هنگی وثبت نام با تلفن های ۶۶۵۶۸۸۱۶    ۶۶۵۶۸۸۹۳ تماس بگیرید