اهدا لوح تقدیر به اتحادیه الکترونیک وحفاظتی  تهران به عنوان اتحادیه صنفی برتر در هفتمین جشنواره پژوهش وفناوری وزارت صنعت معدن وتجارت

براساس انتخاب ستاد هفتمین جشنواره پژوهش و فناوری صنعت، معدن و تجارت، مهندس صادق فیض آبادی رئیس اتحادیه الکترونیک و حفاظتی تهران موفق به کسب عنوان واحد صنفی برتر گردید و  طی مراسمی از ایشان با اهدا لوح تقدیر تجلیل شد.

کسب عنوان واحد صنفی برتر و اهداء لوح تقدیر به مهندس صادق فیض آبادی رئیس اتحادیه الکترونیک و حفاظتی تهران در هفتمین جشنواره پژوهش و فناوری وزارت صنعت معدن وتجارت

براساس انتخاب ستاد هفتمین جشنواره پژوهش و فناوری صنعت، معدن و تجارت، مهندس صادق فیض آبادی رئیس اتحادیه الکترونیک و حفاظتی تهران موفق به کسب عنوان واحد صنفی برتر گردید و  طی مراسمی از ایشان با اهدا لوح تقدیر تجلیل شد.

http://dolat.ir/detail/316123

کلیک کنید