سلام علیکم

احتراما به پیوست تصویرنامه شماره ۶۲۹۳۱ مورخ ۱۴۰۲/۰۱/۲۱ معاونت محترم امور بازرگانی و توسعه تجارت اداره کل صنعت ،معدن تجارت استان تهران در خصوص بازسازی و نوسازی ماشین آلات واحدهای تولیدی صنفی جهت اطلاع و بهره برداری لازم ارسال می گردد