شتمین  دوره نمایشگاه ایمنی وحفاظتی ISS  از تاریخ دوم الی پنجم شهریور ماه  در محل ضلع جنوبی مصلای تهران برگزار میشود اتحادیه الکترونیک وحفاظتی تهران نیز حامی این نمایشگاه بوده و حضور پر رنگی در نمایشگاه دارد