جلسه مشترک با آقای دکتر قدس معاونت محترم صنعت و بوم زیست پدافند غیر عامل کشور و    آقای دکتر حسینی کارشناس مکفا وزارت صنعت پیرامون همکاری های مشترک برای معرفی اتحادیه بعنوان پایلوت برای طرح پلت فرم جدید برای اصناف

 

https://t.me/etehadiyeh_electronic