جلسه مشترک با دکتر قدس معاونت پدافند غیر عامل دکتر فتحییان و دکتر معصومی از دانشگاه علمی کاربردی پیرامون همکاری های مشترک