با عنایت به ماده ۱۳ قانون مبارزه با قاچاق کالا و آیین نامه مربوط به دستورالعمل اجرایی ثبت شناسه و اخذ کالا برای اقلام الکترونیکی دیجیتال و دوربین مداربسته با حضور مسئول مرتبط با سامانه جامع تجارت ایران و برخی از اعضای اتحادیه مورخ ۱۴۰۱/۳/۱۰ جلسه آموزشی تشکیل گردید.