جلسه بررسی امکان  بهره مندی  ذینفعان خوشه از پلتفرم آنلاین و تبادلات تجاری برگزار شد

روز سه شنبه بیست و هفتم دی ماه ، در جلسه ای که در دفتر اتحادیه تولید کنندگان و تعمیرکاران تجهیزات الکترونیکی و حفاظتی تهران برگزار شد کلیات موضوع امکان بهره مندی ذینفعان خوشه محصولات الکترونیکی  از پلتفرم آنلاین و تبادلات تجاری    مورد بحث و بررسی قرار گرفت.

با توجه به اینکه اینگونه  پلتفرم  ها می توانند در روند  تقویت و یا ایجاد ارتباط هر چه بیشتر ذینفعان و فعالین خوشه  و همچنین توسعه بازار نقش موثری را ایفا نماید لذا پس از بررسی موضوع در دومین جلسه شورای راهبری خوشه ؛ جلسه آشنایی کلی  با توانمندی های موجود در پلتفرم آنلاین و تبادلات تجاری برگزارشد .

در این جلسه تخصصی که با حضورمهندس فیض‌آبادی و جهان بخشی از اتحادیه تولید کنندگان و تعمیرکاران تجهیزات الکترونیکی و حفاظتی تهران،  دکتر قدس معاون دبیر خانه همکاری های ملی و دفاعی ، دکتر ابائیانی ازحوزه پیشکسوتان عرصه توسعه اندیشه ای ، دکتر حسینی به عنوان طراح.