اعضاء محترم 
با سلام
احتراماً از متقاضیان بیمه تکمیل درمان بیمه ایران خواهشمند است با ارائه مدارک ذیل جهت ثبت نام از تاریخ ۰۷/۰۵ الی ۰۷/۳۰ از ساعت ۹-۱۶ به دفتر اتحادیه مراجعه فرمایند.
۱-کپی کارت ملی
۲-کپی صفحه اول و دوم شناسنامه افراد اصلی و تحت تکفل
۳- کپی صفحه اصلی دفترچه بیمه
۴- شماره شبا و نام بانک
۵- کپی جواز کسب
تلفن جهت اطلاعات بیشتر: ۸۸۹۰۷۵۶۴