قابل توجه اعضا محترم:

جهت ثبت نام بیمه تکمیلی  سال ۱۴۰۲ از تاریخ ۱۴۰۲/۱۰/۰۱ با اتحادیه ۸۸۹۰۷۵۶۴ تماس بگیرید.