قابل توجه اعضا محترم.

جهت ثبت نام بیمه تکمیلی  سال ۱۴۰۰ از تاریخ ۱۴۰۰/۱۰/۰۱ با اتحادیه ۸۸۹۰۷۵۶۴ تماس بگیرید.