قابل توجه اعضا محترم. جهت ثبت نام بیمه تکمیلی  با اتحادیه ۸۸۹۰۷۵۶۴ تماس بگیرید.