خدمت اعضای محترم به اطلاع میرساند
به پیوست نامه شماره ۳۲۱۴۸۸ مورخ ۵/۱۲/۹۸ مرکز اصناف و بازرگانان ایران منضم به نامه شماره ۳۱۰۶۳۷/۶۰ مورخ ۲۳/۱۱/۹۸ دفتر مقررات صادرات و واردات در خصوص نحوه احراز نیاز واحدهای تولیدی صنفی و بررسی ثبت سفارش ارسال میگردد. با توجه به اینکه بررسی درخواست های ثبت سفارش صرفا آمار تولید مندرج در سامانه بهین یاب مبنای عمل بوده، مقتضی اعضا محترم ضمن رعایت موارد مندرج در نامه فوق الذکر در جهت ثبت سفارش از سایت بهین یاب اقدام نمایند.درانتها تایید نهایی توسط اتحادیه انجام میشود.

*****در راستای خدمت به اعضاء محترم برای ثبت سفارش و ثبت نام در سایت بهین یاب آقای مهندس ورزدار آماده انجام و درج اطلاعات ثبت سفارش در سایت بهین یاب می باشد.
*****خدمات شامل:

* سامانه بهین یاب
-ثبت آمار تولید
-معافیت های گمرکی ماشین آلات و مواد اولیه
-تسهیلات بازسازی و نوسازی واحد تولیدی

* سامانه جامع تجارت
-ثبت سفارش
-ثبت انبار
– ثبت موجودی انبار فروش

جهت کسب اطلاعات بیشتر میتوانید:

تلفن تماس :۰۹۱۲۳۶۸۳۰۶۰
واتس آپ: ۰۹۱۹۰۳۵۵۵۹۴