اقتصاد > اقتصاد‌ ایران – با تصویب آیین‌نامه اجرایی ماده ۱۳قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز، شمارش معکوس برای اجرای کد شناسه و رهگیری کالا آغاز شده است.
با عبدالمجید اجتهادی، مدیرکل دفتر مبارزه با قاچاق کالا و ارز سازمان تعزیرات حکومتی گفت‌وگو کرده‌ایم.
کد شناسه کالا با کد رهگیری چه تفاوتی دارد؟
براساس آیین‌نامه اجرایی ماده ۱۳قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز از این پس هر کالای وارداتی به کشور باید دارای دو کد، شامل کد شناسه و کد رهگیری باشد. مطابق ماده یک قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز، کد شناسه تنها به یک نوع کالا تخصیص داده می‌شود؛ مثلا در مورد یخچال فریزر به هر تعداد از این کالا که در کارخانه تولید یا وارد کشور شود، یک کد شناسه اختصاص داده می‌شود که این کد بین همه کالاهای همنوع مشترک خواهد بود. اما کد رهگیری به هر عدد از این کالا اختصاص می‌یابد و این کالا را از کالاهای مشابه و همنوع خود در بازار متمایز می‌کند. درصورتی که مثلا هزار یخچال فریزر وارد کشور شده و از یک نوع و یک کارخانه باشد این هزار یخچال فریزر یک کد شناسه اما هزار کد رهگیری خواهد داشت که با نصب این کدها در بدو ورود امکان شناسایی کالای قاچاق از غیرقاچاق و اصالت آن برای مشتری، عرضه‌کننده و دستگاه‌های متولی مقابله با قاچاق کالا فراهم می‌شود.
تأثیر آن بر مقابله با قاچاق در بازار چیست؟
در واقع با نصب این کدها اصالت، مرغوبیت و سلامت کالاهای عرضه شده براساس نظر کارشناسی دستگاه‌های ناظر مانند سازمان استاندارد تأیید می‌شود. از سوی دیگر کالای دارنده این کدها دارای گارانتی و خدمات پس از فروش خواهد بود. چرا که فقط شرکت‌های وارد‌کننده دارای شبکه خدمات پس از فروش قادر به دریافت این کدها هستند و در نتیجه کالاهای وارداتی به این شیوه دارای شناسنامه و خدمات مناسب خواهند بودو مشتریان نیز به راحتی کالای قاچاق از غیرقاچاق را تشخیص می دهند.
این کدها به سرنوشت شبنم دچار نخواهد شد؟
اصلا ماهیت کدهای شناسه و رهگیری کالا با طرح شبنم کاملا متفاوت است. طرح شبنم یک برچسب بود که تولید و در اختیار افراد قرار می‌گرفت تا روی کالاها نصب شود. گرچه طرح شنبم هم نسبتا خوب بود که به‌دلیل ایرادات بسیار به بیراهه رفت و محل واردات کالاهای قاچاق شد. این در حالی است که کد شناسه و رهگیری کالا، دارای سیستم نرم‌افزاری با فرماندهی واحد است و تأخیر یکی دو ساله در تدوین آیین‌نامه اجرایی آن نیزبه این دلیل بوده که کارهای فنی و کارشنا