بیانیه اتحادیه الکترونیک و حفاظتی تهران در خصوص برگزاری نمایشگاه و کنفرانس تخصصی سامانه های حفاظت تصویری (IRANSSE)

 

نمایشگاه های صنفی یکی از کاربردی ترین رویدادها برای آشنایی مخاطبین با خدمات و محصولات اعضای صنف است و کنفرانس های تخصصی، محلی برای افزایش دانش و آگاهی فعالان و مشتریان صنفی. هر دو ابزار، از نیازهای صنفی است که تاکنون توسط صنف برگزار نشده بودند و صنف صرفاً در برگزاری این رویدادها در نقش حامی معنوی ظاهر می شد و به طبع آن، بعضاً برگزاری چنین رویدادهایی، با نیازهای صنفی فاصله هایی داشت. لذا صنف برآن شد تا راساً نسبت به برگزاری هر دو رویداد به‌صورت همزمان اقدام نماید.

تولی گری مرجع رسمی صنف (اتحادیه الکترونیک و حفاظتی پایتخت)، حمایت از کسب و کار ایرانی با عدم مجوز حضور مستقیم شرکت های خارجی، افزایش توان علمی صنف و معرفی آخرین تکنولوژی های روز جهان با برگزاری کنفرانس تخصصی همزمان، حمایت از تولید ملی با سهولت روند حضور تولید کنندگان، کاهش هزینه های شرکت در نمایشگاه و کنفرانس به منظور حمایت از تمامی اعضای صنف، عدم مجوز حضور فعالان غیرقانونی و اطلاع رسانی گسترده به ذینفعان موثر این حوزه، جزو اولین ویژگی های شاخص برگزاری این نمایشگاه به شمار می رود.

حال که اتحادیه توان خود را به منظور بهبود فضای غبار گرفته ی کسب و کار امروز کشور به کاربسته، از تمامی اعضای صنف انتظار می رود با حضور پررنگ در این دو رویداد از فرصت بوجود آمده، نهایت بهره برداری را بنمایند. این رویداد، اولین و تاکنون تنها رویدادی است که متعلق به شما فعال صنفی است و توسط اتحادیه خودتان برگزار می گردد.

از سایر فعالان این حوزه، از جمله مطبوعات مرتبط نیز دعوت می گردد تا با حضور و پوشش مناسب این رویداد صنفی، تعهد خود را به این صنف که از طریق آن ارتزاق می نمایند، به انجام رسانند.

لذا اتحادیه الکترونیک و حفاظتی تهران، دست تمامی فعالان قانونی صنف، چه اعضای اتحادیه پایتخت و چه سایر فعالان قانونی سراسر کشور را برای حضور موثر در اولین رویداد تحت مدیریت اتحادیه می فشارد. مطمیناً حضور و حمایت ارزشمند شما عزیزان موجب می شود اتحادیه در آینده، روند این اقدامات ارزشمند را با کیفیت و کمیت روز افزونی ادامه دهد.

 

اتحادیه الکترونیک و حفاظتی پایتخت

هشتم آذرماه نود و پنج