جهت ثبت نام در کلاس با شماره تماس ۰۲۱۴۴۹۹۸۳۰۵ تماس حاصل نمایید.