اعضاء محترم 
به اطلاع می رساند کلاس آموزش کاربادستگاه پروگرامرونحوه پروگرام کردن IC های مختلف در محل اتحادیه برگزار میشود.
همکارانی که مایل به شرکت در کلاس فوق می باشندلطفابا اتحادیه تماس بگیرند.
شرط حضور در کلاس های آموزشی که به صورت رایگان در محل
اتحادیه برگزار می گردد، پرداخت حق عضویت اتحادیه می باشد. از پذیرش اعضایی که حق عضویت آنها به روز نمی باشد در کلاس های آموزشی معذوریم.