بازدید ریاست اتحادیه الکترونیک و حفاظتی تهران از بیست و ششمین نمایشگاه بین المللی چاپ، بسته بندی و ماشین آلات وابسته تهران که در تاریخ ۸ دی الی ۱۱ دی ماه در محل نمایشگاه تهران برگزار گردید.