آشنایی با مین برد و عیوب تلویزیون های ایکس ویزن و شارپ و tcl

اهدا پایان دوره در آخرین جلسه کلاس به شرکت کنندگان در کلاس آموزشی آشنایی با تعمیرات تلویزیون های ایکس ویژن