اتاق اصناف از واحد های آموزشی اتحادیه های صنفی در محل اتاق اصناف تهران تجلیل کرد.
اتاق اصناف به مناسبت هفته معلم با اهدای لوح یادبود از واحد‌های آموزشی اتحادیه های صنفی قدردانی می کند.
محمد رضا نعمت زاده، وزیر صنعت، معدن و تجارت؛ علی فاضلی، رئیس اتاق اصناف و برخی دیگر از بزرگان این صنعت با حضور خود در این مراسم موجب دلگرمی واحد های آموزشی اتحادیه های صنفی شدند.
اهدا لوح تقدیر به صادق فیض آبادی، رئیس اتحادیه حفاظتی و الکترونیکی تهران به عنوان یکی از اتحادیه های صنفی پیشگام در امر آموزش