در گذشته چنین گمان میرفت که زمان آموختن از زمان کارکردن جدا است و بنابراین برای آنها آموزشی در خور توجه بود که پیش از آغاز کار به افراد داده میشد.

امروز به اعتقاد همه صاحب نظران و متخصصان آموزش و فراگیری علوم کسب مهارت های لازم در زمینه های تخصصی به عنوان یک ضرورت اجتناب ناپذیر اجتماعی از اهمیت و جایگاه ویژه ای در امر توسعه کلان برخوردار است. این اهمیت به ویژه در شکل خاص آن از این مسأله نشات می گیرد که انسان ها نسبت به مدد آموزش توام با پرورش خواهند توانست توانایی های نامحدود خود را در میدان عمل به منصه ظهور برسانند. در سال های اخیر بحث بهره وری در کشور ما اهمیت فراوانی یافته و چه در محافل آکادمیک و علمی و چه در محافل اجرایی صحبت از بهره وری است این خود نشانه خوبی از گرایش جامعه به مسایل توسعه و حرکت در جهت استفاده بهینه از نعمت های خداوندی و جلوگیری از فرهنگ اسراف و تبذیر می باشد. اگر به سخن گوهر بار امیرالمومنان(ع) که می فرمایند: هرکس دو روزش مساوی باشد مغبون است، توجه کنیم متن شعار بهره وری که ژاپنی ها مطرح نمودند که هر کاری را انسان هرچند خوب انجام دهد باز هم می تواند بهتر انجام دهد و برهمین اساس به پیشرفتهای روز افزونی دست یافتند، در همین سخن نهفته است، لذا اتحادیه الکترونیک با درک این موضوع از سالیان گذشته به مسئله آموزش اهمیت داده وبا انجام کلاس های آموزشی رایگان برای اعضا به این مهم پرداخته است

اخیرا بر آن شدیم که تا با همکاری سازمان فنی حرفه ای استان تهران این کلاسها را برگزار کنیم که با استقبال گرم وصمیمانه مهندس خان پور مدیر کل سازمان فنی حرفه ای تهران وهمکاران گرامیشان مواجه شدیم واین همکاری را در قالب یک تفاهم نامه در محل اتحادیه به انجام رساندیم جا دارد از مهندس خان پور وهمکاران محترمشان که با دید باز وفکری روشن مشغول به فعالیت هستند تشکر بشود.