انتخابات صنف تولید کنندگان و تعمیرکاران تجهیزات الکترونیکی و حفاظتی تهران در تاریخ ۹۸/۱۰/۲۴ با حضور پرشور اعضا در محل اتحادیه صنف تولید کنندگان وتعمیرکاران تجهیزات الکترونیکی وحفاظتی تهران برگزار شد

انتخابات در ساعت ۹.۳۰ صبح آغاز گردید و در ساعت ۱۴ با رسیدن به حد نصاب آرا به پایان رسید

انتخابات کاملا به صورت الکترونیکی برگزار گردید

و در پابان ساعت قانونی انتخابات ارا شمارش گردید و نتیجه به شرح دیل میباشد

اعضای کاندید برای  هییت مدیره ۱۰ نفر بوده که نتیجه آرا به شرح زیر است

۱-صادق فیض ابادی با ۳۶۳ رای

۲-فرهاد نجمی با ۲۶۲ رای

۳-فرشید جهانبخشی با ۲۳۵ رای

۴-عمران قاسمی با ۲۳۵ رای

۵-محمد قلمچی با ۲۰۹ رای

با اکثریت آرا برای هیئت مدیره و دیگر کاندیدا ها با آرای

۶-داود متقی با ۷۰ رای

۷-سید محمد میرمعزی ۴۷ رای

۸-سید احمد عبدالصالحی با ۳۰ رای

۹- علی کریمی ۲۱ رای

۱۰-علیرضا زنجبیلی با ۲۰ رای

و داوطلبین برای بازرسی ۴ نفر بوده که از این میان

آقای محمدرضا شهسواری با ۲۷۹ رای به عنوان بازرس اتحادیه انتخاب گردید.