ضمن تشکر از حضور شما اعضا شریف در انتخابات اتحادیه
به اطلاع میرساند امروز چهار شنبه ۹۸/۱۱/۲ جلسه تعیین سمت ها در وزارت صمت امور اتحادیه ها برگزار گردید
نتیجه به شرح ذیل میباشد

۱-صادق فیض آبادی.  رییس

۲-فرهاد نجمی. نایب رییس اول

۳-عمران قاسمی . نایب رییس دوم

۴-فرشید جهانبخش . خزانه دار

۵-محمد قلمچی. دبیر

محمد شهسواری.بازرس