برگزیده گان هیئت رئیسه اتاق اصناف در سازمان صنعت، معدن و تجارت تهران روز چهار شنبه سی ویک اردیبهشت ماه گرد هم آمدند تا رئیس اتاق اصناف تهران را تعیین کنند.

پس از اخذ رای علی فاضلی با ۵ رای رییس اتاق اصناف تهران شد.ابراهیم درستی با ۴ رای نایب رییس اول، علیرضا راسی نایب رییس دوم،خسرو ابراهیمی نیا به عنوان خزانه دار اتاق اصناف به مدت ۴ سال انتخاب شدند.

روز ۳۱ اردیبهشت روسای اتحادیه های صنفی برای انتخاب اعضای هیئت رئیس اصناف در هتل انقلاب تهران حضور یافتند. رای گیری برای انتخاب هیأت رئیسه اتاق اصناف کشور با حضور ۱۸ کاندیدا در محل هتل انقلاب تهران آغاز شد و از صبح همان روز خبر از انصراف قاسم نوده فراهانی رییس وقت اتاق اصناف کشورو دو کاندیدای دیگر رسید.

در نتیجه پس از شمارش قطعی آرا به ترتیبابراهیم درستی با ۸۰ رای، خسرو ابراهیمی با ۷۵ رای، علی فاضلی ۷۰ رای، حسین درودیان ۵۴ رای و علیرضا راسی با۵۰ رای به عنوان اعضای هیأت رئیسه اتاق اصناف کشور انتخاب شدند.

وتقی علی اکبری و محمد طحانپور به عنوان اعضای علی البدل مشخص شدند.

در عین حال دو هفته پیش از انتخابات نعمت زاده وزیر صنعت، معدن و تجارت علی درستی را که از زمان احمدینژاد به عنوان نماینده هیئت عالی نظارت بر اصناف فعالیت میکرد را کنار گذاشت و علی فاضلی رابرای این سمت انتخاب کرد.

لیست کاملا کاندیداهای ریاست اتاق اصناف تهران

نام نامزدهای اصناف توزیعی

نام نامزدهای اصناف تولیدی

محمد آزاد

ابوالحسنی

خسرو ابراهیمی نیا

حبیب الله بشارتی

علی اکبر بخشی

محسن خردمند

علی توسطی

حسین درودیان

ابراهیم درستی

علیرضا راسی

محمد طحانپور

رسول شجری

قاسم نوده فراهانی

تقی علی اکبری

سید جلال عجایبی

علی فاضلی

حسام عقبایی

ناصر نجف شاد

محمدهادی کمالیان

محمدعلی قنبری

محمدجواد کرمی