اطلاعیه شماره ۳
قابل توجه اعضا محترم
احتراما، پیرو اطلاعیه های گذشته و با عنایت به برگزاری همایش ستاد مرکزی مبارزه با کالای قاچاق و ارز مورخ ۲۰/۰۵/۹۵ در محل اتاق اصناف تهران باطلاع میرساند طرح تشدید و بازرسی با عرضه و فروش کالای قاچاق از ۰۱/۰۷/۹۵ در استان تهران آغاز می شود.اعضا محترم نکات زیر راجهت جلوگیری ازضرروزیان احتمالی رعایت نمایند
برچسب قیمت روی اقلامی که برای فروش است درج شود
کالا هایی که به صورت خرده فروشی عرضه میشود حتما فاکتور خرید معتبر از عمده فروش گرفته شود
اعضا محترمی که به صورت عمده کالا وارد میکنند حتما اسناد مثبته گمرکی را همراه کالا داشته باشند حتی در هنگام جابجای وانتقال کالا
صادق فیض آبادی ریاست اتحادیه الکترونیک وحفاظتی تهران