پس از برگزاری جندین جلسه کارشناسی با مسئولین دانشگاه علمی کاربردی اتحادیه الکترونیک و حفاظتی تهران با عنوان اولین اتحادیه صنفی تهران موفق به انجام  تفاهم نامه برای احراز صلاحیت های حرفه ای مشاغل زیرمجموعه ی اتحادیه گردید.

با حضور رئیس دانشگاه جامع علمی کاربردی و سایر اعضاء، دهمین جلسه شورای صلاحیت حرفه ای دانشگاه جامع علمی کاربردی برگزار شد.

دهمین جلسه شورای صلاحیت حرفه ­ای این دانشگاه با حضور نمایندگان دستگاه های عضو این شورا شامل اتاق اصناف ایران، وزارت آموزش و پرورش، وزارت علوم، تحقیقات و فناوری، سازمان برنامه و بودجه کشور، سازمان اداری و استخدامی کشور، سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی کشور و انجمن آموزش مهندسی ایران برگزار شد.

در این جلسه ، همکاری برخی نهادها، شرکت­ها و اتحادیه ­ها با دانشگاه در زمینه صلاحیت حرفه ­ای مورد بررسی قرار گرفت و شورای صلاحیت حرفه ای دانشگاه جامع علمی کاربردی با همکاری اتحادیه صنف تولیدکنندگان و تعمیرکاران تجهیزات الکترونیکی و حفاظتی تهران با دانشگاه برای احراز صلاحیت حرفه­ ای مشاغل هدف، موافقت کرد.