?بلاغ بخشنامه مجوز نصب تابلو واحدهای صنفی از اتحادیه مربوطه

 

✅بر اساس توافق صورت گرفته بین اتاق اصناف تهران و سازمان زیبا سازی شهرداری تهران از تاریخ ابلاغ بخشنامه، واحد‌های صنفی جهت نصب تابلو بر سر در مغازه مکلف هستند از اتحادیه مربوطه مجوز دریافت فرمایند.

 

?لازم به ذکر است همکاران گرامی قبل از اقدام برای نصب تابلو واحد‌ صنفی خود، ابتدا به اتحادیه   مراجعه و معرفی نامه جهت ارائه به سازمان زیبا سازی را دریافت کنندا

 

 

https://t.me/etehadiyeh_electronic