📚بلاغ بخشنامه مجوز نصب تابلو واحدهای صنفی از اتحادیه مربوطه

 

✅بر اساس توافق صورت گرفته بین اتاق اصناف تهران و سازمان زیبا سازی شهرداری تهران از تاریخ ابلاغ بخشنامه، واحد‌های صنفی جهت نصب تابلو بر سر در مغازه مکلف هستند از اتحادیه مربوطه مجوز دریافت فرمایند.

 

🔸لازم به ذکر است همکاران گرامی قبل از اقدام برای نصب تابلو واحد‌ صنفی خود، ابتدا به اتحادیه   مراجعه و معرفی نامه جهت ارائه به سازمان زیبا سازی را دریافت کنندا

 

 

https://t.me/etehadiyeh_electronic