مقبولیت و جایگاه علامت استاندارد از دست رفته است/ به خطر افتادن جان و مال مردم با بی توجهی به اصول و قوانین استاندارد

۱۴۰۰/۱۰/۱۱ ۵:۰۶:۱۰۱۴۰۰-۰۷-۱۸|اخبار, اخبار داخلی|بدون ديدگاه

رئيس اتحاديه توليدکنندگان و تعميرکاران تجهيزات الکترونيکي و حفاظتي تهران [...]