۱ ۰۳, ۱۴۰۰

مصاحبه رییس اتحادیه با اتاق صناف تهران

۱۴۰۰/۱۰/۱۳ ۸:۴۳:۲۳۱۴۰۰-۰۳-۰۱|اخبار, مصاحبه|بدون ديدگاه

صادق فيض آبادي، رئيس اتحاديه توليدکنندگان و تعميرکاران تجهيزات الکترونيکي [...]

Go to Top