۱۰ ۰۷, ۱۴۰۲

اهدا پایان دوره در آخرین جلسه کلاس به شرکت کنندگان در کلاس آموزشی آشنایی با تعمیرات تلویزیون های ایکس ویژن

۱۴۰۲/۷/۱۰ ۵:۱۳:۰۳۱۴۰۲-۰۷-۱۰|اخبار|بدون ديدگاه

آشنایی با مین برد و عیوب تلویزیون های ایکس ویزن [...]

۱۷ ۰۵, ۱۴۰۲

آخرین جلسه از دوره اول مقدماتی کلاس خانه های هوشمند

۱۴۰۲/۵/۱۷ ۷:۵۰:۴۲۱۴۰۲-۰۵-۱۷|اخبار|بدون ديدگاه

آخرین جلسه از دوره اول مقدماتی کلاس خانه های هوشمند [...]

Go to Top