مشاغل سطح ۱، ۲، ۳ و ۴ کرونا

از شنبه ۲۱ فروردین ماه، محدودیت‌های زیر برای مشاغل گروه‌های یک تا چهار اجرایی می‌شود و این محدودیت‌ها حداقل ۱۰ روز به طول می‌انجامد.

  • در مناطق و شهرهای وضعیت قرمز، مشاغل سطح ۲، ۳ و ۴ تعطیل خواهند بود.
  • در مناطق و شهرهای وضعیت نارنجی سطح شغلی ۳ و ۴ تعطیل هستند.
  • در مناطق و شهرهای وضعیت زرد محدودیت سطح شغلی ۴ برای آنها در نظر گرفته شده است.
لیست مشاغل گروه یک

لیست مشاغل گروه یک

لیست مشاغل گروه دو

لیست مشاغل گروه سه و چهار