جلسه مشترک با سازمان تعزیرات حکومتی

جلسه مشترک سازمان تعزیرات حکومتی ودستگاههای نظارتی برای ساماندهی تبلیغات محصولات وخدمات در رسانه وجراید امروز باحضور  آقای محمدی معاون سازمان ومدیر کل تعزیرات حکومتی استان تهران ونماینده بازرسی سازمان حمایت ونماینده کمیسیون فرهنگی اجتماعی شورای شهر ونماینده امور اجتماعی شهرداری تهران نماینده حقوقی صدا وسیما نماینده بازرسی سازمان صنعت معدن وتجارت ونماینده وزارت فرهنگ وارشاد اسلامی ونماینده اتاق اصناف ونماینده انجمن ملی حمایت از مصرف کنندگان وده رییس اتحادیه صنفی واز اتحادیه الکترونیک وحفاظتی آقای فیض آبادی  ریاست اتحادیه وآقای سادات در محل سازمان تعزیرات  حکومتی امروز ۱۲/۵/۹۵ سه شنبه تشکیل گردید در پایان حاضرین به جم بندی زیر رسیدند مقرر گردید اتحادیه ها شکا یاتشان را پیرامون درج آگهی بدون پروانه کسب ها  علاوه برسازمان تعزیرات به نهادهای نظارتی مانند ارشادوکمیسیون های فرهنگی وحقوقی شورای شهر اعلام کنند. ستون ثابتی در همشهری به اتحادیه ها داده شود جهت اطلاع رسانی .سازمان تعزیرات با قاطعیت شکایات را رسیدگی کند وحداکثر مجازات را برای متخلفین اعمال .کند که اثر باز دارندگی داشته باشد.

۱۴۰۰/۴/۲۴ ۱۸:۳۳:۲۹۱۳۹۷-۰۴-۲۴|اخبار|بدون ديدگاه

ثبت ديدگاه

Go to Top