از سوی ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز اعلام شد

▪️جریمه نقدی برای ارائه‌دهندگان خدمات به کالاهای قاچاق

🔺ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز نسبت به پیامدهای ارائه هرگونه خدمات، اعم از بیمه، خدمات پس از فروش، تعمیر و غیره، به کالاهای قاچاق، از سوی اشخاص حقوقی و حقیقی هشدار داد.

🔺بر اساس اعلام ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز، با الحاق ماده ۶ مکرر ۲ به قانون اصلاح قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز، «جز در مواردی که شورای عالی امنیت ملی تعیین می‌کند، ارائه عمدی هرگونه خدمات نظیر بیمه، ضمانت (گارانتی)، نصب، تعمیر و تامین قطعات به کالاهایی که جرایم یا تخلفات موضوع این قانون نسبت به آنها ارتکاب یافته است، با علم به وقوع جرم یا تخلف صورت گرفته، تخلف محسوب و در صورتی که در این قانون یا سایر قوانین برای آن ضمانت اجرای شدیدتری تعیین نشده باشد، مستوجب جریمه نقدی معادل یک تا دو برابر ارزش کالای موضوع تخلف است».

👈دریافت متن قانون اصلاح قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز

https://www.tccim.ir/Images/Docs/fl_12_compressed.pdf

fl_12_compressed