از سوی ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز اعلام شد

▪️جریمه نقدی برای ارائه‌دهندگان خدمات به کالاهای قاچاق

?ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز نسبت به پیامدهای ارائه هرگونه خدمات، اعم از بیمه، خدمات پس از فروش، تعمیر و غیره، به کالاهای قاچاق، از سوی اشخاص حقوقی و حقیقی هشدار داد.

?بر اساس اعلام ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز، با الحاق ماده ۶ مکرر ۲ به قانون اصلاح قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز، «جز در مواردی که شورای عالی امنیت ملی تعیین می‌کند، ارائه عمدی هرگونه خدمات نظیر بیمه، ضمانت (گارانتی)، نصب، تعمیر و تامین قطعات به کالاهایی که جرایم یا تخلفات موضوع این قانون نسبت به آنها ارتکاب یافته است، با علم به وقوع جرم یا تخلف صورت گرفته، تخلف محسوب و در صورتی که در این قانون یا سایر قوانین برای آن ضمانت اجرای شدیدتری تعیین نشده باشد، مستوجب جریمه نقدی معادل یک تا دو برابر ارزش کالای موضوع تخلف است».

?دریافت متن قانون اصلاح قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز

https://www.tccim.ir/Images/Docs/fl_12_compressed.pdf

fl_12_compressed