مراحل صدور پروانه کسب

۱- ارائه مدارک به دبیرخانه اتحادیه

۲- دریافت رسید تشکیل پرونده

در این مرحله کد پیگیری به شما تعلق می‌گیرد

۳- انجام بازرسی

۴- آزمون فنی

۵- تعهدنامه قرارداد در صورت استیجاری بودن

۶- کلاس اتاق اصناف

۷- تاییدیه هیئت مدیره اتحادیه

۸- ثبت نام در سایت سازمان صمت

۹- دریافت کلمه عبور از سایت و اطلاع به اتحادیه

۱۰- صدور پروانه کسب

نام یا کد پیگیری خود را جستجو کنید:

ردیفنام و نام خانوادگیعنوان تابلو/نام شرکتشماره ثبت اتحادیهوضعیت پرونده
۳رضا ستارایمن دیو نگین۱۱۰۱مرحله ۸
۴محمدرضا حیدر اصفهانیپارسیا سرویس۱۱۶۳مرحله ۵
۵محمدایمان افضلیانشهر هوشمند مغناطیس کاران۱۰۹۱مرحله ۳
۶مهدی عمادی پورسرما آوران۱۲۹۷مرحله ۴
۷مصطفی عبادی پورشاران سرویس۱۲۲۹مرحله ۶
۸محمد معلمی اورهشمیم مدار الکترونیک۹۰۵مرحله ۴
۹فرزاد عطائیرایان شبکه آداک۶۲۹مرحله ۴
۱۰کامران آزادبر لنگرودی_۷۲۱مرحله ۶
۱۳محمد ظریفظریف الکترونیک۱۲۰۱مرحله ۶
۱۷فرشاد امیری_۱۰۵۰مرحله ۸
۱۸بنیامین کاکاوندهبرو الکترونیک۱۲۰۵مرحله ۵
۲۰عباس مرادی_۵۲۹مرحله ۷
۲۱بابک امیریشبکه تهران۸۳۲مرحله ۵
۲۳معصومه خانگلدیتعمیرگاه آکایی۱۱۳۸مرحله ۴
۲۵هادی ده دستشرکت مهندسی محققان یاسین۱۱۴۹مرحله ۲
۲۷سیامک علیپورتهران سرویس تی وی۱۰۸۶مرحله ۹
۲۹امیر بنائی نژادشبکه هوشمند هومان۱۲۷۵مرحله ۴
۳۲امید عبداللهی نیافروشگاه لانگسی۹۰۳مرحله ۵
۳۳محمد مختاریشهر امن۷۰۲مرحله ۵
۳۵حسن باقریتکنو الکترونیک۸۴۶مرحله ۸
۳۶منصور فرزانهپویا فرانگار۶۷۹مرحله ۵
۳۷حمیدرضا داودیخدمات طلایی آتی پویا۱۱۷۸مرحله ۶
۳۸امیر یاراحمدی حصارسیمای تهران۷۸۷مرحله ۴
۳۹موسی الرضا سلطانی نسب_۵۹۶مرحله ۶
۴۰سید امیر جلیلیفروشگاه جلیلی۱۱۰۵مرحله ۸
۴۱امیر گودریشانتیا۱۲۰۶مرحله ۷
۴۲کامبیز کیاکیش اسپارک۹۸۸مرحله ۴
۴۴حسین حسین زادهانتخاب ستاره طلائی نیکان۱۱۴۵مرحله ۳
۴۵امیر ولی زاده داده ویرا اوژن۸۰۸مرحله ۷
۴۶کورش سهیلی وندصوت و تصویری سهیلی وند۸۷۳مرحله ۴
۴۷عباسعلی زابلیرایان پردازش پژواک۸۲۰مرحله ۴
۴۸محسن جواهری فردایران نوین الکترونیک۱۱۱۲مرحله۷
۵۲امیر رادتله تکنیک۰مرحله ۳
۵۵رحیم شاه حسینیمرکز سرویس ایران۱۲۱۵مرحله ۳
۵۶رضا گویاآرمان تصویر گویا۸۵۳مرحله ۵
۵۸سیما شمسیان پور۰۱۲۱۳مرحله ۲
۶۰محمد شعبانی خانشیرام جی اس سرویس۱۲۱۶مرحله ۵
۶۱سید ایمان سرچشمه خدمات فن آوران مومن مهر۱۱۳۹مرحله۷
۶۳پرویز کلباسی سیماران۱۳۲۵مرحله ۲
۶۵احمد ریاهیرسام تجارت راش۰مرحله ۲
۶۸مهدی برزگرجونیانیدانش پردازان میثاق۰مرحله۲
۶۹کرم آقامحمدیفراهوشمنداندیش ونداد۰مرحله ۲
۷۱محمد احمدیسایانور آذرخش۱۳۴۲مرحله۲
۷۴محمد سید جلیلیپارس جلفا۱۳۵۳مرحله۲
۷۵سیدجمال روحانی اصفهانیشرکت توسعه خدمات بازرگانی سپاهان همراهمرحله ۲
۷۷سید علی حسینیمدیریت و پردازش اطلاعات مکانی آرکا۱۳۴۳مرحله۲
۸۵مریم جهانشاهیموج سبز هوشمند یاران۱۳۵۶مرحله ۲
۸۷فراز کریم پورفراز ارتباط آذرخش۱۳۶۳مرحله ۲
۸۸مصطفی پولادیتعمیرگاه پولادی۱۳۶۴مرحله۲
۹۰بهزاد اسدیهیراپایش۱۳۶۷مرحله ۲
۹۱محمدرضا زندیفرا مدرن۱۳۷۰مرحله ۲
۱۰۲فاطمه کمال زادهنورا عقیق ماندگار۱۴۰۱مرحله ۲
۱۰۴سید علی رضا سیادترازبین نیک۱۴۰۳مرحله۲
۱۰۸علی دبیریبازرگانی آرسان مانامرحله۲
۱۱۹بهبود نجفی رادهورسان ایمن بهنیا۱۴۳۰مرحله ۲