مراحل صدور پروانه کسب

۱- ارائه مدارک به دبیرخانه اتحادیه

۲- دریافت رسید تشکیل پرونده

در این مرحله کد پیگیری به شما تعلق می‌گیرد

۳- انجام بازرسی

۴- آزمون فنی

۵- تعهدنامه قرارداد در صورت استیجاری بودن

۶- کلاس اتاق اصناف

۷- تاییدیه هیئت مدیره اتحادیه

۸- ثبت نام در سایت سازمان صمت

۹- دریافت کلمه عبور از سایت و اطلاع به اتحادیه

۱۰- صدور پروانه کسب

نام یا کد پیگیری خود را جستجو کنید:

ردیفنام و نام خانوادگیعنوان تابلو/نام شرکتشماره ثبت اتحادیهوضعیت پرونده
۱آرمین فرجی رادراد ابزار۹۸۵مرحله ۷
۲نادر پروریفرا برتر الکترونیک۹۴۰مرحله۶
۳علی اسماعیلیتعمیر آنلاین۱۰۶۳مرحله ۳
۴رضا ستارایمن دیو نگین۱۱۰۱مرحله ۸
۵محمدرضا حیدر اصفهانیپارسیا سرویس۱۱۶۳مرحله ۵
۶محمدایمان افضلیانشهر هوشمند مغناطیس کاران۱۰۹۱مرحله ۳
۷مهدی عمادی پورسرما آوران۱۲۹۷مرحله ۴
۸مصطفی عبادی پورشاران سرویس۱۲۲۹مرحله ۶
۹محمد معلمی اورهشمیم مدار الکترونیک۹۰۵مرحله ۴
۱۰فرزاد عطائیرایان شبکه آداک۶۲۹مرحله ۴
۱۱مجید عبداللهی_۸۹۰مرحله ۴
۱۲کامران آزادبر لنگرودی_۷۲۱مرحله ۶
۱۳مریم سادات بهبهانیامین درج خاورمیانه۱۲۵۰مرحله ۴
۱۴پریناز عقیقیایمن افزا۱۲۲۷مرحله ۸
۱۵محمد ظریفظریف الکترونیک۱۲۰۱مرحله ۶
۱۶سید احسان میرصانعاسکای وید۱۲۲۵مرحله ۵
۱۷محمدرضا علیزادهنمایندگی سامسونگ۱۲۶۲مرحله ۴
۱۸سید رامین یگانه_۸۰۲مرحله ۶
۱۹امیر علیپور محمدآبادیکیان تجارت آژیراک۱۲۳۲مرحله ۴
۲۰فرشاد امیری_۱۰۵۰مرحله ۸
۲۱میلاد فدائی طشیفروشگاه فدائی۱۲۲۶مرحله ۸
۲۲بنیامین کاکاوندهبرو الکترونیک۱۲۰۵مرحله ۵
۲۳مهیار محمدخانیآی-شارپ۱۳۰۰مرحله ۵
۲۴رضا حکیمی زادپرتو الکامپ۱۲۲۱مرحله ۲
۲۵عباس مرادی_۵۲۹مرحله ۷
۲۶بابک امیریشبکه تهران۸۳۲مرحله ۵
۲۷محمدحسین شانه ساز زادهتدبیر اندیشان درسا۷۴۴مرحله ۴
۲۸رامین علیزاده_۶۵۸مرحله ۲
۲۹معصومه خانگلدیتعمیرگاه آکایی۱۱۳۸مرحله ۴
۳۰حامد آذرشبنمایندگی توشیبا و پاناسونیک۹۵۳مرحله ۶
۳۱شاهین صالحی سیاوشاریکه گستران ۱۲۷۹مرحله ۴
۳۲هادی ده دستشرکت مهندسی محققان یاسین۱۱۴۹مرحله ۲
۳۳امین پورفتح اللهپویش رایان داتیس۱۲۰۹مرحله ۴
۳۴سیامک علیپورتهران سرویس تی وی۱۰۸۶مرحله ۹
۳۵شوان عابدیان_۸۹۱مرحله ۳
۳۶امیر بنائی نژادشبکه هوشمند هومان۱۲۷۵مرحله ۴
۳۷حسین ذاکری فردتعمیرگاه برد ذاکری۱۱۴۶مرحله ۸
۳۸مریم قائمیخدمات قائمی۱۲۶۵مرحله ۶
۳۹محمد طالبیاسمارت کیت۱۱۰۴مرحله ۸
۴۰امیر عبداللهی نیافروشگاه لانگسی۹۰۳مرحله ۵
۴۱محمد مختاریشهر امن۷۰۲مرحله ۵
۴۲ایمان کوشکیرسا۱۲۳۵مرحله ۵
۴۳حسن باقریتکنو الکترونیک۸۴۶مرحله ۸
۴۴منصور فرزانهپویا فرانگار۶۷۹مرحله ۵
۴۵حمیدرضا داودیخدمات طلایی آتی پویا۱۱۷۸مرحله ۶
۴۶حسینعلی عبداللهیدرب اتومانیک آریا نصب۱۱۶۲مرحله ۵
۴۷امیر یاراحمدی حصارسیمای تهران۷۸۷مرحله ۴
۴۸موسی الرضا سلطانی نسب_۵۹۶مرحله ۶
۴۹سیدجمال روحانی سپاهان همراه۵۹۸مرحله ۵
۵۰سید امیر جلیلیفروشگاه جلیلی۱۱۰۵مرحله ۸
۵۱امیر گودریشانتیا۱۲۰۶مرحله ۷
۵۲کامبیز کیاکیش اسپارک۹۸۸مرحله ۴
۵۳مرتضی شایسته آرا_۱۲۷۰مرحله ۸
۵۴آذر شمس صومعهوانتک۱۲۳۷مرحله ۳
۵۵مهدی بلوچیپویا نوآوران نوین آسا۱۳۰۳مرحله ۴
۵۶حسین حسین زادهانتخاب ستاره طلائی نیکان۱۱۴۵مرحله ۳
۵۷امیر ولی زاده داده ویرا اوژن۸۰۸مرحله ۷
۵۸کورش سهیلی وندصوت و تصویری سهیلی وند۸۷۳مرحله ۴
۵۹محمد انتظامنگاه ایمن۸۳۹مرحله ۴
۶۰عباسعلی زابلیرایان پردازش پژواک۸۲۰مرحله ۴
۶۱محسن جواهری فردایران نوین الکترونیک۱۱۱۲مرحله۷
۶۲محسن کریم زاده خانقاهکریم زاده۱۱۳۲مرحله ۳
۶۳حسین بزرگ دعاگومرکز خدمات صوتی وتصویری انتخاب۱۲۸۷مرحله ۳
۶۴فرشاد سمیه ئیفن آوری و مهندسی آسمان سیمرغ۱۲۹۳مرحله ۳
۶۵امیر رادتله تکنیک۰مرحله ۳
۶۶سید محمد موسویصوتی و تصویری موسوی۹۴۴مرحله ۳
۶۷هاشم کرمی وشوشادیفروشگاه اکسس۸۵۰مرحله ۴
۶۸رحیم شاه حسینیمرکز سرویس ایران۱۲۱۵مرحله ۳
۶۹رضا گویاآرمان تصویر گویا۸۵۳مرحله ۵
۷۰محمود سلیمیانفروشگاه پیکسل۱۲۹۸مرحله ۴
۷۱سیما شمسیان پور۰۱۲۱۳مرحله ۲
۷۲علیرضا بهارلوبهاران الکترونیک۱۱۷۰مرحله ۴
۷۳محمد شعبانی خانشیرام جی اس سرویس۱۲۱۶مرحله ۵
۷۴سید ایمان سرچشمه خدمات فن آوران مومن مهر۱۱۳۹مرحله۷
۷۵بهروز مهدلو۰۹۲۲مرحله ۵
۷۶وحید متینیتوسعه فناوران سیکاس۱۳۲۳مرحله۲
۷۷محمدضا حکیمیآسان حفاظت فرتاک هوشمند۱۳۲۱مرحله ۲
۷۸پرویز کلباسی سیماران۱۳۲۵مرحله ۲
۷۹علیرضا علیزادهمرکز تخصصی علیزاده۱۳۲۶مرحله ۲
۸۰فرهاد قلی پورثمرینفرهاد۱۳۲۷مرحله۲
۸۱بیتا حاتمباسط پژو تهران۱۳۲۸مرحله ۲
۸۲آرمان فیضیایران رهجو۱۳۲۹مرحله ۲
۸۳امیر ایزدیتوسعه راهبرد رادیان۱۳۳۰مرحله ۲
۸۴احمد ریاهیرسام تجارت راش۰مرحله ۲
۸۵محمد مهدی کیومرثیساریاک۰مرحله ۷
۸۶سیاوش صفریصفری۱۳۳۱مرحله۲
۸۷شاهین مهدی یانباتیس سیستم۱۳۳۳مرحله ۲
۸۸امیر سپهریدیتا۱۳۳۵مرحله ۷
۸۹محسنجمالی۱۳۳۴مرحله ۲
۹۰مهدی برزگرجونیانیدانش پردازان میثاق۰مرحله۲