نرخنامه سیستم های حفاظتی و دوربین مداربسته سال ۱۴۰۲ که به تصویب اتاق اصناف تهران رسیده است در حال حاضر اماده ارائه میباشد.

اعضای محترم اتحادیه جهت دریافت آن به اتحادیه مراجعه نمایید.

با تشکر