اعضا محترم اتحادیه میتوانند جهت مشاوره مالیاتی،دارایی و غیره با مشاور اتحادیه در روزهای سه شنبه از ساعت ۹ الی ۱۴ به صورت حضوری به اتحادیه مراجعه نمایند.

تلفن تماس جهت هماهنگی ۰۲۱۸۸۹۰۷۵۶۴

 

آقای کهربایی مشاور مالیاتی