اعضا محترم اتحادیه میتوانند جهت مشاوره مالیاتی،دارایی و غیره با مشاور اتحادیه در روزهای یکشنبه از ساعت ۹ الی ۱۳ به صورت حضوری به اتحادیه مراجعه نمایند.

تلفن تماس جهت هماهنگی ۰۲۱۸۸۹۰۷۵۶۴

محمود اقتداری مشاور مالیاتی