اعضا محترم اتحادیه میتوانند جهت مشاوره حقوقی با وکیل اتحادیه روزهای سه شنبه از ساعت ۱۳ الی ۱۵ به صورت حضوری به اتحادیه مراجعه نمایند.

تلفن تماس جهت هماهنگی ۰۲۱۸۸۹۰۷۵۶۴

داوود اسیوند وکیل دادگستری با شماره پروانه وکالت ۲۹۴۹۶