یکی دیگر از فعالیتهای این اتحادیه صدور کارت شناسایی برای دارندگان پروانه کسب از این اتحادیه وافراد شاغل در مجموعه آنها می باشد که شامل ۱۲ رسته زیر مجموعه اتحادیه می باشد. بدلیل حساسیت های موجود در رسته سیستمهای حفاظتی ودوربین های مداربسته اولین اقدام شناسنامه دار کردن نصابان دوربین های مداربسته وسیستمهای حفاظتی می باشد .پروسه کار بدین صورت است که مدیر مسئول واحد صنفی (صاحب پروانه کسب) نفراتی را که می خواهد برای آنان کارت شناسایی نصاب یا تکنسین صادر نماید را به اتحادیه معرفی کرده واتحادیه نیز از طریق هماهنگی هایی که با مقام محترم پلیس اماکن انجام داده مدارک گرفته شده را به اداره اماکن فرستاده (نیاز به مراجعه حضور متقاضی نمی باشد واین کار را اتحادیه انجام میدهد) وپس از استعلام از آنان مبنی بر نداشتن سوء پیشینه وپس از تست آزمون فنی اقدام به صدور کارت شناسایی می نماید.نمونه کارت شناسایی در زیر قابل رویت است این کارت دارای هلوگرام امنیتی مخصوص واز نوع پی وی سی بوده که امکان جعل آنرا به حداقل می رساند .بدیهی است در آینده نزدیک داشتن کارت شناسایی برای فعالین دراین رسته وشرکتهای فعال در این حوزه الزامیمی باشد