شاید روزی که برای اولین بار فرستنده رادیویی در سال ۱۳۱۹ در تهران نصب گردید و اولین گیرنده رادیویی توانست صدای فرد گوینده را دریافت کند، کسی فکر نمیکرد که دنیای الکترونیک به چنین پیشرفتی دست یابد که هم اکنون زندگی بشر بدون آن امکان پذیر نمی باشد.
اتحادیه تولیدکنندگان و تعمیرکاران تجهیزات الکترونیک وحفاظتی تهران با تحت پوشش قرار دادن ۲۹ رده صنفی مشغول به فعالیت می‌باشد و اعضا شریف این اتحادیه که از قشر زحمتکش و فعال و با دانش اصناف کشور میباشند توانسته اند نیازهای هموطنان گرامی را در زمینه خدمات فنی الکترونیک و سیستمهای حفاظتی به نحوی شایشته انجام دهند.

تاریخچه تشکیل اتحادیه

در آذر ماه ۱۳۴۴ سندیکای مهندسی با همت جمهی از پیشکسوتان صنف با چندین بار ملاقات با شهردار وقت و ریاست اتاق بازرگانی و رئیس شورای خواربار اجازه تشکیل سندیکای مهندسین و متخصصین الکتروتکنیک را در یافت نمودند
سندیکای مهندسین ومتخصصین تهران وحومه طبق ماده ۲۵ قانون کار در تاریخ ۱۳۴۴/۷/۲۷ به شماره ۷۵در اداره کل روابط اداره کار به ثبت رسید .فعالیت چشمگیر سندیکا موجب گردید شورای عالی اصناف واتاق بازرگانی بعضی از صنوف را که در ارتباط با لوازم برقی بودند نظیر تعمیر کاران یخچال وکولر ولباسشوئی وتعمیرکاران ژنراتور والکتروموتور وچند صنف دیگر را به سندیکا معرفی و آنان نیز با استقبال از این موضوع عضویت سندیکا را پذیرفتند ومدت زمانی نگذشت که تعداد اعضا به بیش از پانصد نفر بالغ گردید که پس از آن چندین بار انتخابات به عمل آمد پس از انفلاب شکوهمند ملت شریف ایران با پشتکار ومکاتبات فراوان شورای انقلاب اتحادیه های صنفی تحت نظارت هیئت نظارت را در تاریخ ۱۳۶۳/۳/۷ به رسمبت شناخت وسندیکای مهندسین ومتخصصین با نام اتحادیه صنف تعمیرکاران لوازم برقی تهران طی نامه شماره ۵۸۹ در تاریخ ۱۳۶۳/۱۱/۲ تحت شمار ۶۶ به ثبت رسید و رسمیت یافت.

در سال ۱۳۶۲ اولین انتخابات اتحادیه بعداز انقلاب در بین ۱۴ رده صنفی وابسته برگذار که از هر رده اصلی صنفی یک نماینده برای هیئت مدیره  انتخاب گردیدند.
اتحادیه در این مدت با تغییر محلهای متعدد در نهایت در بلوار کشاورز خیابان فلسطین جنوبی کوچه شهید ذاکری پلاک ۴ مستقر گردید با فراز ونشیب هایی که اتحادیه صنف تولید کنندگان وتعمیر کاران لوازم برقی تهران در طول ادامه فعالیت خود داشت در سال ۱۳۸۱ صنوف مختلف وابسته به اتحادیه تولید کنندگان وتعمیر کاران لوازم برقی تصمیم به تفکیک اتحادیه گرفته که مورد موافقت هیئت محترم عالی نظارت ومجمع محترم امور صنفی قرار گرفت واتحادیه مذکور به چهار اتحادیه مستقل ومجزا تقسیم گردید با نام های ۱- اتحادیه تولید کنندگان وتعمیرکاران لوازم الکترونیک والکتروتکنیک تهران .۲-اتحادیه تولید کنندگان وتعمیرکاران الکترو مکانیک.۳-اتحادیه تولیدکنندگان وتعمیرکاران صنایع برودتی.۴-اتحادیه تولید کنندکان وتعمیرکاران مخابرات.
پس از تفکیک هر اتحادیه انتخابات مستقل انجام داد

اتحادیه تولیدکنندگان و تعمیرکاران تجهیزات الکترونیکی و حفاظتی تهران با تحت پوشش قرار دادن ۲۹ رده صنفی مشغول به فعالیت میباشد و اعضا شریف این اتحادیه که از قشر زحمتکش و فعال و با دانش اصناف کشور میباشند توانسته اند نیازهای هموطنان گرامی را در زمینه خدمات فنی الکترونیک و سیستمهای حفاظتی به نحوی شایسته انجام دهند.

آخرین انتخابات اتحادیه در دی ماه سال ۱۳۹۸ برگزار گردید و اعضای هیئت مدیره به ترتیب ذیل میباشند :