به اطلاع اعضا محترم میرساند با عنایت به رویکرد و دستور ریاست محترم مرکز امور اصناف و بازرگانان وزارت صمت ، واحدهای تولیدی عضو اتحادیه که توانایی صادرات کالای خود را دارند با اتحادیه تماس گرفته تا در جهت تسهیل و رفع مشکلات اداری آنها اقدام شود .

شماره تماس : ۰۲۱۸۸۹۰۷۵۶۴